Årsmöte

Kallelse till Årsmöte med Orsa Pistolskytteklubb.

Lördag den 19 juni kl. 13:00 på skjutbanan

Ärenden enligt stadgarna.
Märkes och prisutdelning.

Vi håller mötet utomhus håller coronadistans och stannar hemma om vi känner minsta symptom på luftvägsinfektion.

Vi bjuder på hamburgare, därför vill vi att du anmäler ditt deltagande för att underlätta matinköp. Skicka anmälan till tarta@orsapsk.com senast 17 juni.

Välkomna!

Styrelsen Orsa Psk