Krav föreningsintyg

Krav för utfärdande av föreningsintyg

Första vapnet

Aktivitetskrav

Under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad. (12 ggr senaste 6 mån)

Ytterligare vapen

Aktivitetskrav

Under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad. (6 ggr senaste 6 mån)

Behovskriterier

Tränat eller tävlat minst 2 ggr under de senaste 6 månaderna med respektive enhandsvapen som vederbörande redan innehar.

Förnyelse av licens

Aktivitetskrav

Under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad. (6 ggr senaste 6 mån)

Behovskriterier

Tränat eller tävlat minst 4 ggr per år de senaste 2 åren med det vapen som skall förnyas.

image_print