Medlemsskap

Medlemsavgifter 2024

Senior 550 kr
Junior 275 kr ( fr.o.m. det år medl. fyller 15 år t. o. m det år medl. fyller 21 år )
Familj 1100 kr ( gäller för föräldrar och hemmavarande barn )

Betala till Bankgiro 5411-6983 eller Swish 123 552 67 85

Ansökan om medlemskap görs på nedanstående formulär och lämnas in till

Orsa Pistolskytteklubb
c/o Håkan Elings
Brändvägen 71
794 93 ORSA

eller skickas till
ordf@orsapsk.com

Ett utdrag ur polisens belastningsregister skall överlämnas till styrelsen i ett oöppnat kuvert i samband med ansökan om medlemskap i Orsa Pistolskytteklubb.
Klicka på länken och fyll i uppgifterna på Polisen.se

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Efter att ansökan bifallits och medlemsavgiften erlagts så är den sökande medlem i Orsa pistolskytteklubb.

Ansökan om medlemskap (öppnas i Word)

Ansökan om medlemskap (PDF för utskrift)

image_print