Pistolkortskurs

Pistolkortskurs hålls normalt under februari och mars.
För deltagande i kursen så skall anmälan vara inne senast 30 november året före. Om du inte redan är medlem så skall ansökan om medlemskap skickas in samtidigt.
Kostnad för icke medlem är 750 kr + medlemsavgift. Avgiften betalas in efter att du antagits som medlem i Orsa Psk och före kursstart.

Anmälan om deltagande i kurs och ansökan om medlemsskap skickas till ordf@orsapsk.com.

image_print