Covidregler från och med 1 juni

Max 15 personer i skjuthallen.
Varannan skjutplats får användas.
Håll 2 meters avstånd hela tiden, även vid utgång till markering och under markeringen.
Plats 1 – 14 går ut först, därefter 16 – 30
Den som är skjutledare skall skriva en deltagarförteckning som innehåller datum samt för- och efter-namn. ( för smittspårning )
Endast 1 person åt gången får vara i materielbodarna.

Vi provar att köra utan bokning men behåller skjutdagarna.
måndag precision
tisdag snabbmatch eller fält
onsdag precision
torsdag snabbmatch eller fält
söndag precision