Årsmöte

Kallelse till Årsmöte med Orsa Pistolskytteklubb.

Söndag den 27 mars kl. 17:00 i Kallmora bystuga Kvarnåkersvägen 11 Kallmora Orsa

Ärenden enligt stadgarna.
Märkes och prisutdelning.
Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe, därför vill vi att du anmäler ditt deltagande så att vi skall kunna köpa nog med smörgåstårta. Skicka anmälan till tarta@orsapsk.com senast 21 mars.

Välkomna!

Styrelsen Orsa Psk