Coronavirus

Förhållningsregler för att minska risken att sprida Coronaviruset.

  • Kom inte till skjutbanan om du känner minsta symptom på luftvägsinfektion.
  • Låt varannan skjutplats stå tom.
  • Håll hela tiden ett avstånd till varandra på minst 1,5 m.

Det här betyder att det kan bli problem med lånevapen om den som förvarar vapnet känner att densamme inte bör åka till banan. Som vanligt så får ni som lånar vapen ta kontakt med den som förvarar innan ni åker till banan.

Den 24 mars 2020
Styrelsen Orsa psk