Årsmöte

Kallelse till Årsmöte med Orsa Pistolskytteklubb.

Lördag den 19 juni kl. 13:00 på skjutbanan

Ärenden enligt stadgarna.
Märkes och prisutdelning.

Vi håller mötet utomhus håller coronadistans och stannar hemma om vi känner minsta symptom på luftvägsinfektion.

Vi bjuder på hamburgare, därför vill vi att du anmäler ditt deltagande för att underlätta matinköp. Skicka anmälan till tarta@orsapsk.com senast 17 juni.

Välkomna!

Styrelsen Orsa Psk

Covidregler från och med 1 juni

Max 15 personer i skjuthallen.
Varannan skjutplats får användas.
Håll 2 meters avstånd hela tiden, även vid utgång till markering och under markeringen.
Plats 1 – 14 går ut först, därefter 16 – 30
Den som är skjutledare skall skriva en deltagarförteckning som innehåller datum samt för- och efter-namn. ( för smittspårning )
Endast 1 person åt gången får vara i materielbodarna.

Vi provar att köra utan bokning men behåller skjutdagarna.
måndag precision
tisdag snabbmatch eller fält
onsdag precision
torsdag snabbmatch eller fält
söndag precision

Covid-19anpassning 2021

Pandemireglerna gör att vi inte får vistas fler än 8 personer samtidigt på skjutbanan, detta gör att vi måste sprida ut skjutningarna över hela veckan. Vi börjar med att ha precision på måndagar och onsdagar, milsnabb på tisdagar och torsdagar om inte det täcker behovet så utökar vi med fler dagar. Alla som vill skjuta måste teckna sig för en eller två dagar gör det genom att svara på Supertextfrågan eller skicka ett mejl till orsapsk@orsapsk.com.

Kom inte om du har förkylningssymtom.
Vi skjuter från vart tredje skjutbås.
Endast en person åtgången får vistas i materialbodarna.
Tänk på att hålla avståndet när ni går in och ut ur skjuthallen.

All nybörjarskjutning samt skytte med lånevapen är inställd tills vi i styrelsen hittat ett sätt att hantera detta, allt med tanke på den smittrisk som finns vid hantering av lånevapen och ammunition samt nära kontakt vid instruktion och hjälp vid vapenfel. Om det visar sig att vi inte kan genomföra dessa skjutningar i år så får de som drabbas fri medlemsavgift 2022.

Bokningar av dag: (max 8 personer)
Måndagar (precision)
Anette
Stefan N
Kicki
Bosse
Peter
Morgan
Rickard
Tomas M

Tisdagar (milsnabb)
John-Erik
Micke
Tony
Erik

Mats

Onsdagar (precision)
Kicki
Andreas
Ulf
Leif

Ullis
Stefan W


Torsdagar (milsnabb)
John-Erik
Bosse
Ullis
Erik
Andreas
Peter
Morgan
Tamer

Söndagar (precision) kl.13:00
Ullis
Tamer
Andreas
Leif
Fredrik

Tony