Avgift förbund & krets

31 mars
Sista dag att betala årsavgift till pistolskytteförbundet och kretsen.